w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Słubice na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych