W sprawie:
określenia wyskokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach formach wychowania przedszkolnego prowadzoanych przez Gminę Słubice oraz warunków zwlnień z tych opłat

Data uchwały:
2016-12-27

Numer uchwały:
XXVIII/252/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego