W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Data uchwały:
2016-12-27

Numer uchwały:
XXVIII/251/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego