W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkaniowego

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/248/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia