W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/247/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia