W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oarz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2017 rok

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/244/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia