W sprawie:
ustanowienia Honorowych Wyróżenień Gminy Słubice oraz regulaminu w sparwie zasad i trybu ich nadawania

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/243/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego