W sprawie:
określenia warunków i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadania wyróżenienia "Mecenas Kultury Słubic"

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/242/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego