W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Data uchwały:
2016-12-20

Numer uchwały:
XXVII/241/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego