w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice