w sprawie zmiany zarządzenia nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego