w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców