W sprawie:
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z ogranizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2017

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXVI/236/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego