W sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXVI/235/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia