W sprawie:
opłaty targowej w Gminie Słubice

Data uchwały:
2016-11-25

Numer uchwały:
XXVI/233/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego