w sprawie zasad wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Słubice z przeznaczeniem na punkty gromadzenia odpadów oraz ustalenia stawki czynszu za najem