w sprawie zmiany zarządzenia nr 226/2016 z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat