w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Słubice na rok 2016