w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Słubice na rok 2016