w sprawie założeń projektu budżetu Gminy Słubice na 2017 rok