w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej w Słubicach