W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-10-28

Numer uchwały:
XXV/229/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego