W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2016 -2023

Data uchwały:
2016-10-28

Numer uchwały:
XXV/228/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia