W sprawie:
o zmianie uchwały w sparwie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładowych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kon

Data uchwały:
2016-10-28

Numer uchwały:
XXV/227/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego