W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2016-10-28

Numer uchwały:
XXV/224/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Od dnia 1 stycxznia 2017 r.