w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 215/2016 Burmistrza Słubic z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Słubice przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat w formie przetargu