w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice będącej przedmiotem dzierżawy na okres do lat 3