W sprawie:
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 -2022

Data uchwały:
2016-09-30

Numer uchwały:
XXIV/218/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego