w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Słubicach