w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy obiektu szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kopernika będącego własnością Gminy Słubice