w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach