w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice,przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz w sprawie udzielenia bonifikaty