W sprawie:
przystąpienia do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice, zmienionej uchwalą Rady Miejskiej w Słubicah Nr VI/51/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Data uchwały:
2016-08-26

Numer uchwały:
XXII/206/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia