W sprawie:
nadania statutu instytucji kultury -Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słiubicach

Data uchwały:
2016-08-26

Numer uchwały:
XXII/202/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego