w sprawie podziału rezerw w planie wydatków Gminy Słubice na rok 2016.