W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/196/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Lubuskiego