W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/195/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego