W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. 1 Maja w Słubicach, w zakresie działki o nr ewid. 717

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/194/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia