W sprawie:
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słubice instrumentami płatniczymi

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXi/188/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego