W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 -2024

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/187/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia