W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/185/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia