W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok 2015

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/184/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia