W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/183/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego