w sprawie wydzielenia lokalu na pomieszczenie tymczasowe