W sprawie:
określenia terminu, częstotliowości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadamio komunalnymi

Data uchwały:
2016-06-03

Numer uchwały:
XX/182/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 sierpnia 20146 r.