w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Słubicach