W sprawie:
zmiany uchwały nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej Strefy Eko

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/173/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia