W sprawie:
przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Słubice

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/169/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego