W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016 r w spraiwe zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wtróżnień Gminy Słub

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/166/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Yrzędowym Województwa Lubuskiego