W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł dla Województwa Lubuskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze), na realizację zadania "Poprawa stanu technicznego nawierzchni w ciągu drogi woj. Nr 137 w rejonie s

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/162/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia